Na sever Čech za Casanovou - 13.6.2017

Na sever Čech za Casanovou - 13.6.2017

Vydejte se společně s námi na sever Čech, kde navštívíme zámek Duchcov – bývalou rezidenci rodu Valdštejnů a místo, kde trávil poslední roky svého života Casanova. Nejdříve se podíváme do železobetonového pavilonu v zámeckém parku, kam byla přenesena Reinerova freska. Poté se přesuneme do zámku. Námi vybraná prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů. V Biliárovém křídle, se dozvíte mnoho zajímavostí ze života na zámku z období pobytu Giacoma Casanovy.

Polední čas strávíme v Teplicích – nejstarších lázních v Čechách. Horké léčivé prameny byly známy asi od nepaměti. Můžete se projít tzv. „malou Paříží“ s výstavnými lázeňskými domy, parky, zahradami a kašnami a rozsáhlou pěší zónou. Oběd si můžete dát dle vlastní chuti v některé z lázeňských restaurací.

V odpoledních hodinách navštívíme památku evropského významu – cisterciácký klášter v Oseku, který byl založen ve 12. stol. V rámci prohlídky uvidíte z původní stavby kapitulní síň s lomenou křížovou klenbou podepřenou sloupy s bohatě zdobenými hlavicemi, kamenný románský pulpit zapsaný do seznamu UNESCO, rajský dvůr, portál se sochou Madony a barokní klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie.

Popis zájezdu:

Odjezd v 8:00 z Prahy, ulice Na Florenci

Cca 10:00 – 12:30 zámek Duchcov

Cca 13:00 – 14:30 Teplice

Cca 15:30 – 17:30 klášter Osek

Návrat do Prahy kolem 19.hodiny

CENA: 630 Kč

Zvýhodněná cena: 580 Kč (děti od 6 let, studenti 15-26 let s průkazem o studiu, senioři 65+)

Cena zahrnuje: dopravu vybaveným autobusem, služby průvodce, vstupné na zámek Duchcov (okruhy Casanova + Reinerova freska), vstupné do kláštera v Oseku a pojištění CK proti úpadku

Pořadatel si vyhrazuje změnu programu
Pokud se zájezd neobsadí minimálním počtem cestujících, vyhrazujeme si právo na změnu termínu na nejbližší možný.

Stornopoplatky 100% po zaplacení - výměna jména možná po dohodě.

 

Kontaktujte nás